خاطرات کودکی من

همه ی ستاره ها هم که جمع شوند ، تو نمی شوی برایم . تو گرمی ...گرم !! و همه ی دلتنگی هایم را پَر می دهی با محبتت ....!! پس بمان . باش همیشه کنارم !

اسفند 88
1 پست
آذر 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
4 پست
دی 87
3 پست